Annonsørinnhold fra Hegra Sparebank

Nå kan du bli medeier i Hegra Sparebank

Annonsørinnhold fra

Hegra Sparebank vokser, og skal gjennomføre sin andre emisjon. Det betyr at enda flere kan bli medeier i lokalbanken på Stjørdal.

– En emisjon er når banken har behov for mer kapital for at vi skal kunne vokse videre og være tilstrekkelig solide, sier banksjef finans og økonomi i Hegra Sparebank, Pål Sivertsvoll.

Hegra Sparebank er inne i det 125 driftsåret og forretningsideen er fortsatt å være lokal, tilstede og levende engasjert i utviklingen av vår region. Det har vært en hyggelig reise for de som ble med som egenkapitalbeviseier i vår første emisjon, med årlige utbytteutbetalinger på 8,0%. Det var stor interesse for å bli eier i banken i vår første emisjon i 2017. Banken utstedte da 400.000 egenkapitalbevis, og det ble tegnet 719.900 – en overtegning på hele 80%.

Hegra Sparebank

Emisjon 2023

  • Emisjon 30-40 millioner NOK i Hegra Sparebank
  • Tegningsperiode 26.januar kl. 09:00 – 9.februar kl. 16:30 norsk tid
  • 300.000 til 400.000 nye egenkapitalbevis med pålydende verdi NOK 100,- til en tegningskurs på NOK 107,50

Vil du vite mer?

Vi arrangerer informasjonsmøter forbindelse med emisjon i banken. Delta på fysisk møte den 25. jan kl. 18:00 i Triangel Park på Stjørdal eller digitalt møte den 24 jan kl. 18:00 på Teams. Klikk på linken for å melde deg på informasjonsmøte:

– For å kunne låne ut enda mer penger, trenger banken kapital. Et egenkapitalbevis er jo sparebanken sin aksje som du kan investere i.

Å eie egenkapitalbevis i en sparebank passer både for småsparere og større investorer. Når banken går med overskudd gir egenkapitalbevisene mulighet for utbytte.

–  Vi ser at det er både lokale og regionale investorer og småsparere som har egenkapitalbevis i banken, og det setter vi stor pris på, sier administrerende banksjef Arne Martin Laukvik.

Vi tenker på bankens fremtid med langsiktighet. Målet er å styrke vårt engasjement for vekst og utvikling lokalt. Sammen skal vi støtte næringsutvikling og gi bidrag til kultur og idrett, samt bidra til at regionen fortsetter å være et godt sted å leve og drive næringsvirksomhet. Banken har bygd opp en solid organisasjon med god kompetanse for å bidra til god utvikling.

Regionen vår er en av de raskest voksende i landet, både i befolkning og næringsliv. Vi har tro på at vi skal vokse i takt sammen. Hegra Sparebank ønsker å være en del av veksten, og derfor gjennomføres det nå en ny emisjon på mellom 30 og 40 millioner kroner. 300.000 – 400.000 nye egenkapitalbevis utstedes, og nå ønsker banken å nå enda flere.

En lokalbank som bryr seg

Å investere i egenkapitalbevis i banken kan for mange være et godt alternativ. En av de som slo til under den første emisjonen i 2017, var Marielle Steig Lid. Hun er fra Stjørdal og er selvstendig næringsdrivende med sitt firma Ledercoach. Selskapet har hun drevet siden 2006.

– Jeg vurderte egenkapitalbevis i Hegra Sparebank som en trygg og god investering – uten å ta for stor risiko. Det gir bedre avkastning enn å stå på bankkonto, og jeg følte at det var bedre enn å sette pengene på fond, sier hun.

For Marielle var investeringen god, og den har gitt utbytte hvert år. Hun anbefaler andre som ønsker å investere å gjøre det lokalt, og oppfordrer samtidig flere kvinner til å gjøre det.

– Mange overlater jo slikt til mannen, men det er viktig at vi også tenker på sparing og investering av pengene våre. Det er heller ikke så komplisert, og du får god veiledning, sier hun.

– Banken gir god informasjon til eierne og jeg opplever at banken har trygg styring og kontroll.  Som eier vil jeg benytte meg av alle de tegningsrettene jeg får tildelt til å kjøpe nye egenkapitalbevis.

Marielle Steig Lid ser på egenkapitalbevis som en god investering.

Det var en trygg investering uten for stor risiko

Marielle Steig Lid

Kjempeengasjement

For nye investorer kan det være mange begrep å forholde seg til rundt en emisjon. Adm. banksjef Arne Martin Laukvik understreker at du ikke trenger å være en erfaren investor for å ha egenkapitalbevis i banken.

– Vi har både regionale og lokale investorer, og de eier alt fra noen få til mange tusen egenkapitalbevis. Og det er flere som jobber her i banken eller sitter i styret som også er med og har egenkapitalbevis i banken. Mange vil være med å eie en liten bit av banken, sier han.

– Det hadde vært veldig gøy å få enda flere investorer fra ulike miljøer. Det var et kjempeengasjement i 2017, og det er mange som har spurt oss om når neste mulighet blir, sier Laukvik.  

Hegra Sparebank

Hegra Sparebank skal være en totalbank for privatkunder, næringsliv og landbruk i Værnesregionen og i Trondheim. Vi skal være BANKEN i regionen og fortsette veksten i kapital og resultat. I vårt satsingsområde skal vi være en katalysator for bærekraftig næringsutvikling, gi gaver som gjør en forskjell, og vi skal ta større markedsandeler på boliglån.

Banken skal konsentrere seg om tradisjonelle fagområder som finansiering og finansielle tjenester med forsikring og sparing/pensjon. Kundene tilbys helhetlig økonomisk rådgivning med utgangspunkt i disse fagområdene. I bankens datterselskaper tilbys primært regnskap, HR og eiendomsmegling.

Vil du bli medeier i Hegra Sparebank? Slik går du frem:

26. januar kl. 09:00 – start tegningsperiode

– Da starter den perioden du får lov til å tegne egenkapitalbevis i. De som allerede er eier får tegningsrett for hvert egenkapitalbevis de eier. En tegningsrett gir rett til å tegne ett egenkapitalbevis.

Har du ikke tegningsretter, kan du tegne uten, men da er det ingen garanti for at du får tildelt egenkapitalbevis. Vil du sikre deg tildeling, så kjøper du tegningsretter om du ikke har. For å tegne må du ha en VPS-konto.

Klikk her for å tegne deg for egenkapitalbevis

9. februar kl. 16:30 – Handel i tegningsretter og egenkapitalbevis avsluttes:

Eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke skal benytte enkelte eller alle sine tegningsretter, bør selge de som ikke skal benyttes. Norne Securities gjennomfører handlene i tegningsperioden som åpner 26. januar kl. 09:00 og siste handel må være utført innen 9. februar kl. 16:30.

Tegningsretter som ikke skal benyttes må være solgt innen 9. februar 2023 kl. 16:30 norsk tid, ellers vil de være verdiløse og bortfalle uten kompensasjon.

9. februar kl. 16:30 – tegningsperiode avsluttes:

– Det er her det blir spennende å se hvordan tegningsinteressen har vært, for da er vi over målstreken i tegningsperioden, sier Pål Sivertsvoll.

14. februar – Tildeling av nye egenkapitalbevis.

16. februar – Betaling for de nye egenkapitalbevisene.

Annonsørinnhold