Bli en del av revolusjonen

Zirius Trelast er en bransjeløsning for bedrifter som jobber med trelast, hvor avanserte trelastrutiner er gjort brukervennlig og oversiktlig. Tett samarbeid med bransjen gjennom mange år gjør at Zirius Trelast er foretrukket løsning.

Avansert og effektivt system for treindustrien

Zirius har gjennom mange år utviklet funksjonalitet som er spesialdesignet for trelastindustrien. Det innebærer blant annet pakkefunksjonalitet med alle produksjonsdata samt pakkestyring i systemet.

Et moderne logistikk- og økonomisystem for treindustrien, utviklet i samarbeid med bransjen

Utviklet for alle som produserer eller selger trelast og håndterer ulike mengdebegreper med enhetsstyring på løpemeter, pakker, stykk, M3 og M2

Integrerte moduler for pakkelagerstyring, tilbud/ordre/faktura, salgsstatistikk, regnskap/økonomi/bank, elektronisk bilagshåndtering og elektronisk handel

Produksjonsdata med pakkenummer, full lengdefordelingsmatrise, løpemeter totalt, nominelt volum (m3) og aktuelt volum (m3) leses inn i pakkelager

Avansert og effektivt system for trelastindustrien

 • Innlesning/import av pakker (skur- og høvellast) med produksjonsdata og lengefordelingsmatrise
 • Pakkelagerstyring med sporing og pakkehistorikk
 • Effektive ordrerutiner med enhetsomregning og registreringer i LM, PAK, M2, M3 og PreCut
 • Elektroniske forsendelser ordre/faktura som EDI og EHF
 • Toveis integrasjon mot NOBB
 • Eksportdokumenter og integrasjoner ved salg av trelast til utland
 • Trelaststatistikk med pris- og volumbregninger
 • Bruk av håndholdte enheter for pakkerutiner (avregistrering, sletting, ordreplukk og lagertelling)
 • Integrert kasseløsning or faghandelen

Funksjonalitet for trelastindustrien

Ordreflyten i Zirius er meget fleksibel, med egne oppsett av ordrefaner samt bruk av enhetsomregninger.

Bruk av håndholdte enheter for pakkerutiner (avregistrering, sletting, ordreplukk og lagertelling).

Våre trelastbedrifter har mulighet for å påvirke utvikling av ny funksjonalitet gjennom halvårige Zirius Trelastforum.

Bli en del av vårt team

HC DAHL oppretter i samarbeid med Zirius partnerorganisasjonen Z3, for økt satsning mot aktører innen trelast, treindustri og allmenninger og ser nå etter forretningsutvikler, utvikler, konsulent økonomi og logistikk og rådgiver/konsulent BI til dedikert arbeid med videreutvikling av Zirius Trelast.

Vil du være med på å videreutvikle Treindustrien?

Forretningsutvikler Z3

Arbeidsgiver: HC DAHL AS
Stillingstittel: Forretningsutvikler Z3
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Lillehammer og/eller Trondheim

HC DAHL oppretter i samarbeid med Zirius partnerorganisasjonen Z3, for økt satsning mot aktører innen trelast, treindustri og allmenninger, og ser nå etter personen som skal lede satsningen. Vi leter etter deg som har oversikt over nasjonale og internasjonale bransjetrender, som forstår mulighetene digitalisering kan gi bransjeaktørene og som vil være med å utvikle og finne forbedringsområder for partnerne.

Om rollen

Z3 har sin formelle oppstart 1.1.24 og har som hovedformål å være en aktiv bidragsyter til synliggjøring av utviklingspotensial for partnerne, med hovedvekt på digitale muligheter. HC DAHL leverer i dag ERP-løsningen Zirius Trelast til de fleste av de norske aktørene innen trelast og treindustri, og dette vil være hovedpartnerne i Z3.

Som leder av Z3 vil du være bindeleddet mellom bransjen og utviklere i Zirius. Du vil ha jevnlig kontakt med de ulike bransjeaktørene, både fysisk og digitalt, og gi de aktiv bistand i å synliggjøre utviklingspotensial blant annet gjennom bedre bruk av Zirius Trelast. Du vil sannsynligvis ha en del reisedøgn ut til partnerne.

Du vil lede Trelastforum, en halvårlig samling for Z3-partnere, hvor hovedformålene er å synliggjøre bransjetrender og -muligheter nasjonalt og internasjonalt, koordinere prioriterte utviklingsløp i Zirius Trelast og gjennomgang av nyutviklet funksjonalitet i Zirius Trelast.

Hovedfokuset vil være å gjøre Z3 til en partnerorganisasjon som synliggjør verdi for og er en aktiv sparringspartner for partnerne. Du vil ha en selvstendig rolle, men ha jevnlig og tett dialog med konsulenter i HC DAHL, bransjeaktører, utviklere i Zirius og andre aktører i trelastbransjen.

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring fra eller god kjennskap til trelastbransjen, som ved den rette kandidat kan erstattes med industrierfaring.
 • Erfaring fra rådgivningsarbeid.
 • Evner å tilegne deg kompetanse om kommende trender.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Evner å identifisere, formulere og presentere utviklingsmuligheter.
 • Selvstendig og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å bygge en partnerorganisasjon.
 • Mulighet til å bidra aktivt inn i digitaliseringen av en hel bransje.
 • Selvstendighet og muligheter til personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes til brit@hcdahl.no.

Kontaktperson for stillingen: Hans Christian Dahl

E-post: hcd@hcdahl.no
Telefon 92 49 60 35

Vil du være med på å videreutvikle Treindustrien?

Utvikler Zirius Trelast

Arbeidsgiver: ZIRIUS AS
Stillingstittel: Utvikler
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo

HC DAHL oppretter i samarbeid med Zirius partnerorganisasjonen Z3, for økt satsning mot aktører innen trelast, treindustri og allmenninger og ser nå etter en utvikler til dedikert arbeid med videreutvikling av Zirius Trelast.

Om rollen

Zirius Trelast er den ledende økonomiapplikasjonen for trelastaktører i Norge. Som utvikler vil du jobbe tett med konsulenter hos forhandlerne av Zirius og leder av partnerorganisasjonen Z3.

Vi ser etter deg som er en dyktig og erfaren utvikler, og som ønsker å bli en del av vårt team. Du vil utvikle funksjonalitet i Zirius Trelast, både selvstendig og sammen med utviklingsteam i Zirius, basert på den funksjonaliteten bransjen til enhver tid har behov for. En viktig del av rollen er å forstå hva behovene er og evne å omsette disse til faktisk og praktisk funksjonalitet som gir verdi for bransjeaktørene.

Sammen med leder av partnerorganisasjonen Z3 og Zirius vil du bidra inn i prioriteringen av de til enhver tid aktuelle utviklingsområdene for Zirius Trelast.

Gjennom arbeidet vil du kunne bidra sterkt og aktivt inn i digitaliseringen av en hel bransje.

Kompetanse og erfaring

 • Høyere relevant utdannelse.
 • Erfaring med systemutvikling.
 • Gode kunnskaper innen Java, Spring Boot og SQL.
 • Basiskunnskap innen Javascript og CSS.
 • Erfaring med AWS, Azure, GCP eller andre nettskyer
 • God prosessforståelse.
 • Erfaring med kontinuerlig leveranse og kontinuerlig forbedring.
 • Gode evner til å omsette kundebehov til praktisk funksjonalitet.
 • Erfaring fra industri eller trelast er en fordel, men ingen absolutte krav. Veies opp med motivasjon for å lære.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeids- og fagmiljø.
 • Mulighet til å bidra aktivt inn i digitaliseringen av en hel bransje.
 • Selvstendighet og muligheter til personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist: Snarest
Søknad sendes lars.martin@zirius.no

Kontaktperson for stillingen: Lars Martin Melbøe

E-post: lars.martin@zirius.no
Telefon: 93433770

Vil du være med på å videreutvikle Treindustrien?

Konsulent Økonomi og logistikk

Arbeidsgiver: HC DAHL AS
Stillingstittel: Konsulent Økonomi- og logistikk
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Lillehammer og/eller Trondheim

Vi trenger deg som liker utfordring og varierte hverdager. Hos oss vil du få være med å utvikle og påvirke kunder både innen treindustrien og andre bransjer til å ta de riktige beslutningene, som vil effektivisere og forenkle hverdagen deres.

Om rollen

HC DAHL etablerer gjennom høsten 2023 en økt satsning innen treindustrien, og forventer økt oppdragsmengde. I den anledning søker vi en prosjektleder som i all hovedsak vil jobbe med effektiviserings- og systemrelaterte prosjekter relatert til Zirius ERP sin modul Zirius Trelast. Herunder utførende ansvar for implementering av Zirius ERP/Trelast hos kunde.

Treindustrien har opplevd noen spennende år og har kollektivt et stort ønske om ytterligere digitalisering. HC DAHL er ledende leverandør av ERP-løsninger til treindustrien gjennom Zirius sin trelastmodul og det er et stort potensial og stor etterspørsel etter bistand knyttet til dette. Våre rådgivere/konsulenter er sentrale i å realisere våre kunders ønske om digitalisering.

Gjennom prosjektene skal vi også gi gode kundeopplevelser, og våre rådgivere/konsulenter gjennomfører prosjekter med strukturert metodikk relatert til behovskartlegging og implementering. Rådgiverne/konsulentene våre er vårt ansikt utad og viktige både for kundene våre og oss.

Våre kunder er geografisk spredt. Vi jobber mest digitalt, men det kan kreves en del reisevirksomhet knyttet til leveranser/oppdrag der dette er formålstjenlig.

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring fra eller god kjennskap til treindustrien, som ved den rette kandidat kan erstattes med industrierfaring.
 • God IT-kompetanse.
 • Faglig kompetanse innen økonomi, regnskap og logostikk.
 • Erfaring fra rådgivningsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Evner å identifisere, formulere og presentere utviklingsmuligheter.
 • Selvstendig og fleksibel.
 • Serviceinnstilt og positiv.

Vi tilbyr

Varierte og spennende oppgaver, samt mulighetene til å digitalisere en bransje! Et godt arbeidsmiljø kjennetegnet av entusiasme og stor takhøyde. Du vil inngå i et sterkt fagmiljø som har en genuin interesse i både lønns- og regnskapsfaget, samt å gi kunden den beste opplevelsen.

Vi gir gode muligheter for videreutvikling innen fag og system.

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes til brit@hcdahl.no.

Kontaktperson for stillingen: Brit Stenersen Lie

E-post: brit@hcdahl.no
Telefon: 40 85 66 31

Vil du være med på å videreutvikle Treindustrien?

Rådgiver/konsulent BI - verktøy

Arbeidsgiver: HC DAHL AS
Stillingstittel: Rådgiver/konsulent BI – verktøy
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Lillehammer og/eller Trondheim

Vi trenger deg som liker utfordring og varierte hverdager. Hos oss vil du få være med å gi våre kunder innen treindustrien og andre bransjer BI-verktøy som gir gode beslutningsgrunnlag.

Om rollen

HC DAHL etablerer gjennom høsten 2023 en økt satsning innen treindustrien, og forventer økt oppdragsmengde innen flere områder. I den anledning søker vi en BI-rådgiver, som i all hovedsak vil jobbe BI-løsninger for kunder innen treindustrien.

Treindustrien har opplevd noen spennende år og har kollektivt et stort ønske om ytterligere digitalisering og bedre bruk av eksisterende data inn i beslutningsprosesser. HC DAHL er ledende leverandør av ERP-løsninger til treindustrien gjennom Zirius Trelast, og opplever en etterspørsel etter BI-løsninger knyttet til dette. HC DAHL benytter Amazon Quick Sight som BI-verktøy.

Rådgiver BI vil fortrinnsvis jobbe på prosjekter relatert til utvikling av BI-løsninger for treindustrien og andre bransjer, men også jobbe både med implementering av og prosjekter relatert til Zirius Trelast.

Gjennom prosjektene skal vi også gi gode kundeopplevelser, og våre rådgivere/konsulenter gjennomfører prosjekter med strukturert metodikk relatert til behovskartlegging og implementering. Rådgiverne/konsulentene våre er vårt ansikt utad og viktige både for kundene våre og oss.

Våre kunder er geografisk spredt. Vi jobber mest digitalt, men det kan kreves en del reisevirksomhet knyttet til leveranser/oppdrag der dette er formålstjenlig.

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring fra eller god kjennskap til treindustrien, som ved den rette kandidat kan erstattes med industrierfaring.
 • God IT-kompetanse
 • Erfaring fra BI – verktøy
 • God økonomi og regnskapsforståelse
 • Erfaring fra rådgivningsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Evner å identifisere, formulere og presentere utviklingsmuligheter.
 • Selvstendig og fleksibel.
 • Serviceinnstilt og positiv.

Vi tilbyr

Varierte og spennende oppgaver, samt mulighetene til å digitalisere en bransje! Et godt arbeidsmiljø kjennetegnet av entusiasme og stor takhøyde. Du vil inngå i et sterkt fagmiljø som har en genuin interesse i både lønns- og regnskapsfaget, samt å gi kunden den beste opplevelsen.

Vi gir gode muligheter for videreutvikling innen fag og system.

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes brit@hcdahl.no.

Kontaktperson for stillingen: Brit Stenersen Lie

E-post: brit@hcdahl.no
Telefon: 40 85 66 31

Er du interessert i å vite mer om stillingene?

Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om de spennende stillingene vi har tilgjengelige.